Bitcoin

Bitcoin är inte redo att gå mainstream

Bitcoin är inte beredd att gå mainstream. Bitcoin skulle inte fungera bra om en tillströmning av människor försökte använda den. I händelse av att hela världen använde Bitcoin, skulle Blockchain inte fungera. Att gå mainstream skulle innebära 700 miljarder transaktioner…